Şehit Cahar Dudayev Cad. 76/2 Ataşehir / İSTANBUL info@tbmpd.org.tr +90 (216) 256 5870

E-İMZA & E-NOTER

Bu kapsamda, öncelikle devletimizin ve kuruluşların elektronik ortamın güvenliği ile alakalı bir alt yapı oluşturulmasına ve mevcut alt yapı iyileştirmesine katkıda bulunması ihityacı vardır. Günümüzde, hacker, cracker yada başka şekillerde nitelendirme yapan kötü amaçlı kişilerin elektronik olarak gezen herhangi bir bilgiye ulaşabilmeleri önünde eğer gerekli alt yapı yoksa kayda değer bir engel bulunmamaktadır.

Dolayısıyla bizce, en önemli etken devletin bu anlamda bilinen ve yüksek derece de korunan e-noterlerin oluşmasına ve dolayısıyla e-imza ile alakalı olarak bir an önce gerekli kanuni ve alt yapısal çalışmaları hızlandırmalı, sivil toplum kuruluşlarına yada kendisinin görevlendireceği bir kuruma bu görevi vermelidir. 

Böylece; gerek e-imza’ların doğrulanması ve onaylanması, gerekse yapılacak e-ticaretin reel hayata geçmesi sağlanacak, insanlarımızın güvenle elektronik ortamı kullanması ve dolayısıyla yaygınlığın artarak maksimum faydayı hayata geçirecektir.