Şehit Cahar Dudayev Cad. 76/2 Ataşehir / İSTANBUL info@tbmpd.org.tr +90 (216) 256 5870

BİLGİ HAVUZU

Devletimizin bütün kurumlarında, Bilgisayar kullanılmakta. Her bir kurum, kendi ihtiyaçlarına göre uygulamalar yazdırmakta ve girilen bilgilerde farklı format ve ortamlarda saklanmaktadır.

Aynı bilgiyi gösteren(Kimlik Numarası, Doğum Tarihi) alanlar, farklı sistemlerde, farklı database’lerde, farklı yöntemlerde tutulduğundan dolayı bilgi adacıkları oluşmaktadır. Hem Maliye Bakanlığında, hem de Nüfus İşleri bilgisayar sistemlerinde aynı numara verilmediğinden dolayı hangi vatandaşın hangi emlaka sahip olduğu gibi sorgulamalar yapılamamaktadır.

Ayrıca, parmak izi gibi bir bilgi dahi, pasaport dairesinde farklı, Jandarma İstihbaratında farklı, Adi Suçlar Kısmında farklı olarak tutulmaktadır. Dolayısıyla aranmakta olan bir şahış, parmak izine göre sorgulanamadığından dolayı yurtdışına çıkabilmektedir.

Devlet İstatistik Kurumu, bütün kurumlardan bilgilerine ulaşamamakta. Bu yüzden, kendisine ait bilgi tabanı oluşturmaktadır. Hem Ulusal Güvenlik anlamında, hemde geleceğimizi şekillendirmek için bütün bu bilgilere şiddetle ihtiyacımız vardır.

5 yıllık kalkınma planları, ekonomik göstergeler, yeni sanayi dalları, elektrik tüketimi vs gibi bilgilerle ihtiyaçların şekillendirilmesi ve doğru anlamda yatırım yapılmaya gereksinim duyan Türkiyemiz’de, bilgiler tozlu saklama ortamlarında heba olmaktadır.

Sonuç olarak, yapılması gereken, öncelikle bundan sonra yapılacak programlarda kullanılmak üzere, Ulusal bir tanımlama standartı belirlenmelidir. Ayrıca, her bir kurum kendi bilgisini belirlenecek formatta, XML veya diğer şekillerde e-Türkiye database’ine gönderilmesi sağlanmalıdır. Tabi bu gönderimde gerekli güvenli tedbirleri alınmalıdır.

E-Türkiye veritabanı sayesinde, bütün kurumların ürettikler bilgiler tek bir yapı altında toplanacak, dolayısıyla doğru karar verebilmemizi sağlayacak bilgilere ulaşımı sağlamış olacağız. Bu bilgiler ışığında, geleceğimizin şekillendirilmesi, kaynak planlaması ve performans yönetimi yapabilecek hale geleceğiz.

Böylece, vatandaşlarımızdan toplanan vergiler, tekrar vatandaşlarımıza en etkin ve doğru bir şekilde hizmet olarak aktarılacaktır. Devletimizin asli olan bu görevini, şeffaf bir ortamda sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için buna ihtiyacımız vardır.

Ulusal Güvenlik anlamında, bilgilerimizin tek bir yapı altında güvenli bir şekilde saklanacak, ver her türlü saklama, korunma işlemleri gerçekleştirilmiş olacaktır.