Şehit Cahar Dudayev Cad. 76/2 Ataşehir / İSTANBUL info@tbmpd.org.tr +90 (216) 256 5870

DERNEĞİN ÜYELERE DÖNÜK FAALİYETLERİ

 1. Dernek kimlik kartı : Yurt içinde ve yurt dışında üyelerimiz kendini ifade etmesini sağlayacak.
 2. Üyelere verilen şahsi aksesuarlar : Bilgisayar Mühendislerine ve Programcılarına has özel gümüş yüzük, özel rozet, kimlik kartı, flama bayrak.
 3. Başarılı üyelerimiz ödüllenecektir : Gerek yapmış olduğu etüd ve çalışmalarla gerekse derneğimizin yapmış olduğu yazışmalarla dernek üyelerimiz ödüllenecek ve plakatlandırılacakır.
 4. Adliyelere bilir kişi : Mahkemelere bilir kişi tayinde derneğimiz üyelere yönlendirecektir.
 5. Üyelerin ve tüketicilerin korunması : Üyelerin ve tüketicilerin korunması ile ilgili çalışma hizmetlerinden yararlanılacaktır.
 6. Teşvik ve vergi mevzuatı : Üyelerimizin her hangi bir teşvik konularında ve vergi konularında yönlendirici yol göstericisi olunacaktır.
 7. Hukuk : Üyelerimizin bilişim hukuku konusunda her türlü sorunlarına yardımcı olmak.
 8. Yayınlarımız : Dernek yurt içi ve yurt dışı yayınlarımızda üyelerimizin çalışmalarını yayınlar.
 9. Faaliyet belgesi : Üyelerimizin ticari anlamda çalışma faaliyetlerini sıfatlandıracak.
 10. Her hangi bir ekspertiz işlemleri : Her hangi bir konuda derneğin uzmanlığına danışıldığında konunun uzmanlarını yönlendirmeyi üyelerimize yönlendirmeyi sağlayacaktır.
 11. Etüd ve araştırma hizmetleri : Üyelerimize konjöktörün istatistikleri sağlanacaktır.
 12. Üyelerimizin Türkiye’de ve yurt dışında tanıtımı : Üyelerimizin gerekli konumlara ve mertebelere ulaşması için her türlü lojistik ve siyasi destek ve faaliyet verilecek ve sağlanacaktır.
 13. Fuar, sergi, sempozyum ve iş toplantıları : Yurt içi ve yurt dışı fuar, sergi, sempozyum, heyet organizasyonları, uluslar arası ilişkiler üyelerimize faaliyetlerle yansıtılacaktır.
 14. Yurt dışı tanıtım hizmetleri : Türkiye ve üyelerimize dönük yurt dışında ses getirici faaliyetlerden ve organizasyonlarda üyelerimiz yararlanacaktır.
 15. Dış teknoloji istatistikleri : Yurt dışındaki teknolojik istatistikler üyelerimize aktarılacaktır.
 16. Fiyat indeksleri ve ekonomik verilerle ilgili bilgi temini : Yurt dışındaki ve yurt içindeki mesleki bütün argümanların karşılaştırmalı fiyat, kalite ve faaliyet indekslerin üyelerimize sağlanması.
 17. Standartların belirlenmesi : Olması gereken standartların yetkili kurumlardan belirtilerek üyelerimize belli bir standardın üstünü oluşmasına yardımcı olmak.
 18. Üye vize işlemleri : Yurt dışı vize işlemlerinde yol gösterici destekleyici argüman sağlamak.
 19. Eğitim : Dernek üyelerimizin eksik yönlerini geliştirici eğitimler düzenlemek. Konularında uzmanlaşmış firmalardan eğitim semineri almak. Yurt dışı yeni teknolojilerini hızlı bir şekilde aktarılması.
 20. Siyasi destek : Üyelerimizin özlük haklarını edinmeleri amacıyla güç bir toplum kuruluşu oluşturma.
 21. Ar-ge çalışmaları : Üyelerimizin Türkiye’de ve yurt dışındaki ar-ge çalışmalarını sağlamak yetkili kurum ve kuruluşlarla çalışma koşullarının oluşmasını yapmak.
 22. Türkiye’ye hizmet : Türk Devletinin ve Türk Halkının şimdi ve geleceğe dönük çalışmalarında üyelerimizi koordine etmek ve Türk Halkına ve Türk Devletine hizmeti sağlamak.