KOSGEB ve Derneğimiz öncülüğünde TÜRKİYE'deki bilgisayar sektörüyle birlikte hareket ederek, kobilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi doğrultusunda sektör yöneticileriyle yapılmış olan istişare sonucunda "Bilgisayar Sanayicileri Sektör Kurulu" çalışmalarına başlanmıştır.

"Bilgisayar Sanayicileri Sektör Kurulu" nun misyonu; Devlet kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör bir araya gelerek,ortak görüş ve bir karar çerçevesinde birleşerek sektörün bilgisayar kullanım oranını artırmak amacıyla çözüm oranı önerileri kararı çerçevesinde bir araya gelerek adım atmayı planlamaktır.

"Bilgisayar Sanayicileri Sektör Kurulu" nun vizyonu sektördeki kobileri, mühendisleri, programcıları ve diğer bilgisayar kullanıcıları ile ileri devletler statüsüne ulaşabilmek için bilgisayar sektörünü en ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

KOSGEB + TBMPD + Bilgisayar sektörü = BAŞARI formülü ile ülkemiz için önemli gelişmeler sağlanacaktır.Arkadaşlarına öner