Bilgi ve İletişim Çağı olarak adlandırılan 21.yy'da, Internet'in gelişimi ile birlikte sınırlar kalkmış ve global ekonomiye geçilmiştir. Bu durum, bütün birimlerin karşısına (Devlet, Özel Sektör) avantaj ve dezavantaj olarak karşısına çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim altyapısı ile hızlanan iletişim faktörü, karar vericilerin doğru kararı en kısa sürede vermelerini, işleyişlerini düzenlemeleri, en uygun çözümü en kısa sürede üretmelerini ve verimli olmalarını gerektirmektedir.

Bu anlamda, değişen süreçler ve yenilenen modellemelere ayak uydurabilecek yazılımlara bütün kesimler tarafından yoğun derecede ihtiyaç duyulacaktır. Ve bu ihtiyaç giderek artan bir ivmede devam edecektir.

Yazılımın, üretim süreçlerini incelediğimizde, çok düşük sermayelerle çok fazla katma değerlerin üretilebildiğini görmekteyiz. Gerekli olan ekipmanlar, bilgisayar ve yazılımcı olmakta, ekip projelerinde ise bir network ve internet alt yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim, beyin gücü ile oluşturulan fikri düşünce, bilgisayarlarda, hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yazılım sektörünün gelişimi; bütün diğer sektörlerin gelişimi için en önemli araç olacaktır. Kimyadan, coğrafyaya, fizikten tıp'a kadar bütün bilimlerin gelişmesine yardımcı olacak ve sanayinin bütün dallarının verimli olmasını sağlayacaktır.

Dolayısıyla, Yazılım Vadisi'nin kurulması ile birlikte, bütün yerli ve yabancı yazılım sektörü temsilcileri bir araya gelecek, devlet tarafından sağlanan teşvik ve kredi imkanları sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde kullanılabilecek dev yazılım projeleri hayata geçirilecektir. Üretilen katma değer sayesinde ise, ülkemizin ekonomik anlamda güçlenmesine ve ikinci kalkınma hamlesini yapması sağlanacaktır.

Hedefler-Amaçlar

• Dünya Yazılım pazarından %1'den başlayarak en çok payı almak (14 Milyar $)
• Türkiye'deki genç beyinlere iş istihdamı sağlanması (500.000 insan)
• Türkiye'nin e-devlet ve E-Türkiye olmasının sağlanması için gerekebilecek yazılımları üretmek
• Ulusal Bilgi Güvenliği ve Güvenlik Politikasının sağlanması için gerekebilecek yazılımları üretmek
• Kendi alanında uzmanlaşmış gençlerimizin dünya insanı olmasını sağlamak
• Hızlı, Esnek, Sağlam, Kolay Kullanılır ve Uygun fiyatlı yazılımlar üretmek
• Türkiye'nin ikinci kalkınma hamlesini yapmak ve müreffeh ülke olmasını sağlamak
• Türkiye'nin genç nüfusunu, bilgisini, enerjisini ve birikimini yazılım alanına aktararak, istihdam sağlamak
• Yazılım üreterek; en yüksek katma değeri sağlamak
• Yazılım Vadisi'nin içerisinde kurulacak olan, Teknoloji Üniversitesi sayesinde, yurt içinden ve yurt dışından gelecek öğrenciler yetiştirilmesi sağlayarak eğitim turizmini oluşturmak.
• Yazılım Vadisi'nde oluşan bilgiyi paylaşmak ve yeni bilgilerin vadiye girmesi amacıyla Kongre Turizminin gelişmesini sağlamak
• Vadi içerisindeki kurulacak sosyal tesisleri sayesinde, tiyatro, sinema, sergi, fuar ve kongre alanları, konukların kalacağı otel, aqupark ve dinlenme yerleri, alışveriş merkezleri ve golf sahası ile vadinin sosyal misyonunu gerçekleştirmek
• Ayrıca, yazılım mühendisi, programcısı ve teknisyeni yetiştirilmesi amacıyla, yatılı olarak, öncelikle doğu-güneydoğu'dan başlayarak bütün ülkedeki yoksul, zeki gençlerimizin alınması ve kimsesiz cocukların arasından seçilerek dünya literatürüne katılmasını sağlamak ve yeni başarı hikayelerinin oluşmasını sağlamak
• Sonuç olarak, gerek teknik gerekse sosyal anlamda bütün eksikleri tamamlayan Yazılım Vadisi'nin, vizyonunda belirttiği; Bölgenin ve Dünyanın; akla gelen en önemli yazılım odak noktası olmasını sağlamak ve dünya yazılım kalite standartını belirleyen otorite olmasını amaçlamaktadır.

Misyon

Yazılım Vadisi, Türkiye'deki genç beyinlerin yazılım konusunda uzmanlaşmasını sağlayarak işsizliğin önlenmesi, kaliteli iş gücünün ortaya çıkartılması ve böylece dünyanın en iyi yazılımlarını en uygun fiyata üretilmesini sağlar. Üreteceği katma değer sayesinde, Türkiye'nin ikinci kalkınma hamlesini yapılmasını sağlayarak, "Müreffeh Ülkeler Seviyesine" ulaşılmasını amaçlar. Türkiye'nin Teknoloji ülkeleri sıralamasında yeralmasını sağlayacaktır. Bu misyonla bölgenin vizyonuna büyük katkı sağlayacaktır.

Başarının Anahtarları

• Beyin Gücü (Türkiye'nin Genç Nüfusu), Amatör Ruh (Yazılım AR-GE'si)
• Uzmanlaşma(Yazılım Alanlarında)
• Profesyonel Çalışma Disiplini
• Yazılım Kütüphanesi(Maliyetlerin Düşürülmesi)
• Katma Değer(Yazılım=Bacasız Fabrika)
• Pazarlama ve Strateji(Müşteri Odaklılık, Tanıtım, Katmanlı Çözüm ve Fiyat Politikası)Arkadaşlarına öner