Türk yazılım sanayisinin gelişimini önlemeye çalışan dış etkenler varken maalesef inanmaya çalışmak istemesekte yerli etkenlerde var.

2002 yılı ortalarında derneğimizin kurulmasından sonra misyon olarak edindiğimiz "Yazılım Vadisi" projesi önemli bir ödevimizdir. Bu maksatla birçok bakan, milletvekili, siyasi parti ve bürokratlar nezdinde "Yazılım Vadisi" projesinin heyetler şeklinde Ankara gündemine taşımak için temaslarda bulunduk.

Kurulduğumuz yıl olan 2002 yılından beri sayın Erkan Gürkaya KOSGEB başkanlığı zamanında çalışmalarımızda bize ihtiyaç duyduğumuz desteklerin kapısını açmıştır. 2002 ve 2006 yıllarında bir yazılım sektörü doğması ve ülkemizin dünyada adını duyurması noktasında özverili çalışmaları gözardı edilemez.

Yazılım sektörü günlük girdi getiren rekabet edecek sermaye bulacak pazarlama yapacak reel bir sektör değildir. Bilakis ar-ge çalışmaları kapsamındadır ve 8-14 ay ortalamasıyla çalışmalarını statik bilime çevirerek ülke bilimine katkı sağlanmaktadır.

8-14 ay boyunca bu şirketler elektrik, kira, SSK, vergi, maaş, genel gider masrafları genç yazılımcılarımızın kendi imkanlarıyla karşılanmaktadır. Söz konusu giderleri çoğu karşılayamaz ve piyasada ekonomi noktasında tükenecek hale gelmiş yazılım firmaları vardır.

Yazılım sanayisinin güçlenmesi ülkemizin geleceğinin sağlam temeller üzerinde oturması anlamını taşımaktadır. Eğer kimya, tıp, askeri gibi hayati önemi bulunan sektörlerde yaşamak, gelişmek ve ilerlemek istiyorsak bütün bu söz konusu alanların kilit noktası olan yazılım sektörünün önünü açmalı ve gereken destekleri vermekten kaçınmamalıyız.

Bütün bu gerçeklerin bulunduğu ülkemiz atmosferinde yazılım şirketlerine görevi esnasında büyük destekler veren Erkan Gürkaya verdiği desteklerden dolayı tenkit edilmiş, yazılım tedariği palavrasıyla görevinden alınarak sektöre büyük darbe vurulmuştur.

Artık gerek KOSGEB başkanlığı görevini üstlenecek ve değişik noktalardan yazılıma destek verecek kişiler üzerinde onların destek verme girişimlerini engelleyecek tarzda psikolojik baskı kurulmuş olacaktır. Daha öncede sektörün sağlıklı yürümesine sekte olabilecek kaygılarımızı Sanayi Bakanlığının üst noktalarındaki kişilere duyarsız kalmamaları için iletmiştik.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak görevi esnasında Türk Yazılımcılarını desteklemekten çekinmeyen Erkan Gürkaya'yı yanlış uygulama sonucu alındığı görevine tekrar dönmesini istiyoruz.

Türk yazılım sektörünün ve yazılımcılarının zayıf düşürülerek çok uluslu şirketlere tepside sunulması için yazılım sektörünün fişinin çekilmesini şimdi ve yarın tarih önünde her yerde haykıracağımız gibi bu uygulama değişmediği sürece bu uygulamanın mimarları ve uygulayıcılarına karşı tepkimizi dile getireceğimizi TBMPD olarak kamuoyuna duyururuz.Arkadaşlarına öner