Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD internette spam postalara karşı savaş açıyor. OECD internet iletişimini yavaşlatan spam postalarla mücadelede. Teknik alt yapının güçlendirilmesi, uluslararası yasaların uyumlu hale getirilmesi ve etik standartların geliştirilmesi gibi önlemler alınması için çalışmalar yapılıyor. OECD bu amaçla anti-spam örgütünün kurulmasını öneriyor. Örgüt uluslararası hukuki düzenlemelerin paralel işlemesi için farklı ülkelerin kurumları arasında köprü görevi görecek.

OECD'nin kurulmasını önerdiği spam ile mücadele örgütü gelecek iki yıl zarfında teknik alt yapı danışmanlığı için çeşitli stratejiler geliştirerek ve üye ülkelerin kamu oyunu bilgilendirme kampanyaları yapacaktır. Örgüt ayrıca mobil şebekeler içerisin dede spam gönderiminin de önüne geçmeyi hedeflemektedir. 2005 Eylül ayında Güney Kore'de yapılan OECD toplantısına TBMPD temsilcilerinde katılarak örgütün çalışmalarına girmiştir.Arkadaşlarına öner