Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye, Hatay'dan Artvin'e kadar olan sınır bölgesi kapsamında sınır güvenliğimiz ve terörle mücadelede büyük katkılar sağlayacak Savunma Bakanı Vecdi GÖNÜL "E-Sınır Projesi" sunulmuştur. Sayın Bakanımız projenin önemi ve gerekliliği üzerinde durarak TBMPD Takımına çalışmalarında desteklerini sundu.

Teknolojik destekler konusunda yapılan çalışmalara Savunma Bakanlığı'nın açık olduğunu ve bu tip çalışmaların TBMPD tarafından getirilmesinden büyük memnuniyet duyacaklarını ifade edilmiştir. Ayrıca "Yazılım Vadisi" projesine büyük önem verdiklerini ve bu çalışmaları savunma sanayiine büyük katkı sağlayacağını söylediler. Savunma sanayi için geliştirilecek projeleri desteklediklerini ve katkılarının artarak devam edeceğini ve bu maksatla TBMPD Takımına büyük işler düştüğünü ve yapılması gerekenler konusunda üyelerimizi aydınlatmamız gerektiğini söylediler.

Bu çalışmaların Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na bağlı kurullara sokulması gerektiğini ve bu kurulların değerlendirmesiyle Savunma Bakanlığı konseptinde kullanılması gerektiği benimsendi. Türk yazılımın arkasında Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığının sonuna kadar duracaklarını belirttiler.Arkadaşlarına öner