Derneğimiz bünyesinde bulunan arkadaşların diploma ihtiyaçlarını karşılamak için 2002-2003 tarihinde internet üzerinden eğitim veren Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Temsilciliğini almıştır. Bu maksatla 5.000 kişiye bu çalışmaların içeriği duyurulmuş, bir çok arkadaşımız ek olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden çalışarak diploma almışlardır.

Bu faaliyetimiz halen devam etmekte olup mesleki diplomaya ihtiyaç duyan ve sektör de yetişmiş arkadaşlarımıza akademik kariyer yapmalarına büyük kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca askerlik süresi gelen arkadaşlarımıza da kendilerini hazırlamaları içinde bu üniversite tarafından büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Ücret konusunda da derneğimize üye olmuş arkadaşlara önemli oranlarda temsilcilik indirimleri sağlanmıştır. Böylece mesleki diploma ihtiyacı konusunda birçok arkadaşımız Mühendis diploması sahibi olmuştur.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Orta Asya'nın kadim ilim ve kültür merkezi Türkistan şehrinin bugün de ilim kültür merkezi olması maksadıyla, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in buyruğu ile 06.06.1991 tarihinde kuruldu. Sayın Süleyman Demirel'in Başbakan olarak yaptığı Kazakistan gezisinde (29 Nisan–1 Mayıs 1992) bu üniversitenin Kazakistan ve Türkiye ortak üniversitesi olması kararlaştırıldı. İkinci Türk Cumhurbaşkanları Ankara zirvesinde ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşma ve buna göre hazırlanan Tüzük, T.B.M.M.'nce onaylandı. Kazakistan Bakanlar Kurulu, üniversite yönetimini Tüzük gereğince kurulan Mütevelli Heyetine bıraktı. Üniversitenin idaresini sağlamak için gerekli yönetmelikler, Mütevelli Heyet toplantılarında hazırlandı ve onaylandı.

Amaç; Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni dünyanın en iyi üniversitesi yapmak, Türk Dünyasını bilgi çağına sokmak yolunda hizmet verecek ve Ahmet Yesevi düşüncesini yaygınlaştıracak çalışmalar yapmak, Türkistan şehrini Türk dünyasının bilim ve kültür başşehri haline getirmektir.

Üniversitenin öğretim dili Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesidir. Bu dillerin yanı sıra İngilizce ve Rusça dilleri de öğretilmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin ortak eseridir. Türk Dünyasının her köşesinden gelen öğretim elemanları ve öğrenciler, bu üniversiteyi, Türk Dünyasının ortak üniversitesi yapmaktadırlar.

www.yesevi.edu.tr adresinden daha detaylı bilgi alınabilir.Arkadaşlarına öner