Müzelerin dünyanın en yüksek teknolojisi olan sistemlerle korunması için TBMPD Şirketleri teklifte bulundu.

Müzelerimizin envanter sayımı ve tarihi eserlerin orijinal olup olmadığı konusunda yaşanan sıkıntıları çözmek için TBMPD Şirketleri kamera teknolojisine bağlı eseri algılama ve algıladığı eserin orijinal olup olmadığını tespit eden sistemleri geliştirdi. Bu sistemlerin müzelere kurulmasıyla tek bir merkezden bütün eserleri kontrol altına almak, anlık envanter ve orjinallik testi yapmak mümkün olacaktır. Bu projenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin maliyeti TÜBİTAK'ın fonlarıyla karşılanacaktır. Bu projeye ODTÜ ve İTÜ den katılan akademik çevrelerde dahil olmuştur. Protokol aşamasına gelen bu çalışmanın zaman kaybedilmeden tamamlanmasının gereği her geçen gün daha ön plana çıkmaktadır.

Projenin Ayrıntıları:

MEKES (MİLLİ ESERLERİ KORUMA ENVANTER SİSTEMLERİ) PROJESİ

Uygulanacağı Yer : Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Projenin Türü : Müzelerin korunması, takip altında tutulması, envanter sayımlarının yapılabilmesini sağlayan işletim sistemlerine dayanan teknoloji projesidir.

Genel Amacı : Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde tarihi eserlerimizi, Avrupa Birliği tarama sürecinde gözetilen uygulamalar çerçevesinde projelendirmektir. Müzelerimizdeki bütün eserlerimizin video görüntülerinin alınarak bu görüntüleri, çok yüksek teknolojik yazılımlarla eserin orijinal olup olmadığının testlerinin yapılması ve anlık olarak bütün müzelerin envanter sayımının yapılmasını amaçlamaktadır. Yazılım sektörünün bir standart içine alınması ve bu alanda uzman personel açığının kapanması müzelerde oluşturulacak kamera sistemleriyle müze müfettişleri veya bakanlık denetçilerine verilecek özel amaçlı kameralarla müzedeki tarihi eserlerin video görüntüleri çekildiğinde, sistem bilgisayarları tarafından otomatik olarak işlem yapılacaktır. Bu işlemle görsel envanteri yapılmış hem de ürünlerin orijinallik testlerinin yüksek teknoloji sistemleri tarafından yapılmış olacaktır. Böylece bakanlığın milli eserlerimizi koruması, kollaması, envanterinin oluşması istenildiği her an orijinallik testinin yapılması sağlanmış olacaktır. Ayrıca; bütün tarihi eserlerin istenildiğinde resim formatına dönüştürülerek dünyaya tanıtılması, lanse edilmesi imkanı da mevcuttur. Bu sayede Türkiye e-dönüşüm projeleri çerçevesinde e-devlet yapısının sürekliliğini sağlayacak önemli bir altyapı sağlamış olacaktır.

Projenin Hedefi : Tarihi eserlerimizin proje hedefi olarak en ileri teknolojiyi takip etmesi en ucuz maliyetlerle envanter sayımının yapılması, ayrıca her an orijinallik testlerinin yapılması hedeflenmektedir. Böylece eserlerin gerek yerinde gerekse Ankara'dan müzelere giden denetçiler tarafından anlık olarak envanter ve orijinallik testlerinin yapılması sağlanacaktır.

2-İLGİLİ KURUM/KURULUŞ, GRUP ve/veya KİŞİLER

Proje Fikrini Öneren Kurum :E.Y.S BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Projeyi Yürütecek Kurum : E.Y.S BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Projenin Hedef Aldığı Kesim : Proje milli eserlerimizin olduğu ve korunmaya
ihtiyaç duyulan her türlü tablo, tarihi eser vb. emtiaları kapsar.

Projenin Geliştirilmesinde Sorumlu Kişi : E.Y.S BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
tarafından belirlenecek proje ekibi.

3-PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI

Projenin İlişkili Olduğu/Dayandığı Plan, Program, Proje ve Editörler :
E.Y.S BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. tarafından yapılan araştırma ve piyasa incelemeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği müktesebatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve dolayısıyla Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın müktesebat çerçevesinde turizm kültür varlıklarının envanteri ve envantere dönük değer tespitleri tasnifleri zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar da şu dayanaklar yer almalıdır.

• MEKES projesi dünya ölçeklerinde en son teknoloji olmalıdır.
• Milli kültür varlıklarımızın varlığına göre çok düşük maliyetlerle çıkarılmalıdır.
• Envanter sayımı hızlı kaliteli kesin nitelikli ve resim video görüntülü olmalıdır.
• Türk Mühendisler tarafından yapılmalıdır.
• Proje süresi ve uygulama süresi çok kısa olmalıdır.

Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem: E.Y.S BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. araştırmaları, hedef kitle ve sektör tarafından gelen taleplerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

4-PROJE İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Projenin Gerekçesi: Türkiye'de uzun zamandır gündemde olan e-dönüşüm, e-devlet projelerinin hayata geçirilmesi ve bu projelerin devamlılığının sağlanması için mutlaka bir yazılım uzmanlarından oluşan bir kadroya gerek var. Bu kadro ihtiyaç olunan pozisyonlara göre eğitim almış uzmanlardan oluşmalı. Bunun dışında gerek yurt içi gerekse yurt dışı projelerde Türk yazılım projelerinin üretilebilmesi için bir beyin gücü potansiyelini sağlamak. (6.çerçeve gibi)

Projenin Sürdürülebilirliği : Sürekliliğinin ve kalitesinin devamlılığı için Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından proje süresi sonunda da sürekli olarak gerekli desteklerin verilmesi beklenmektedir.

Projenin Bileşenleri: Proje Dökümanında belirtilecektir.
Girdi İhtiyacı: Proje Dökümanında belirtilecektir.
Maliyeti : 2 milyon £

Öngörülen Finansman Kaynakları : Projede öngörülen kaynak Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilmesi planlanmaktadır.

Projenin Uygulama Planı : Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından projenin onaylanmasını müteakip 18 ay olup Projede bu tarihler belirtilecektir.

Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşacağı Riskler: Meydana gelebilecek olağanüstü durumlar (Tabii afet, savaş, ekonomik kriz vb. gibi)

MEKES (MİLLİ ESERLERİ KORUMA ENVANTER SİSTEMLERİ) PROJESİ



Hazırlayan:

E.Y.S BİLİŞİM Teknolojileri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz SÖNMEZ
Bilgisayar Mühendisi



Arkadaşlarına öner