Cumhuriyetin ana yaşam desteği olan demokrasinin her geçen gün daha anlamlandığı şu günlerde bu anlamlandırmaya yaşam desteği olabilecek ve olmazsa olmaz yapı taşı olan unsur, hiç şüphesiz Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.

Sivil Toplum Örgütlerinin demokrasileşmede önemi, değeri ve varlığı hiç şüphesiz en önemli gerçektir.

Bu gerçeğin kabul görmesi, gelişmesi, değerlenmesi, sıkıntıların tespiti, önündeki engellerin kaldırılması ve geliştirilmesi sağlandığında, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi anlamında önemli bir adım atılmış olacaktır.

Bu maksatla;

• Türkiye'nin Avrupa Birliği Yolunda Türk Toplumunun yeri gereği olan Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı nasıl olacak?
• Neler yapılmalı?
• Katılım ve fonların açılımı nelerdir?
• Hükümetlerin derneklere bakışı nasıl olmalı?
• İnternet'in derneklere sağlayacağı yaralar nelerdir?
• Derneklerin yasal sorumlulukları nelerdir?
• Derneklerin dünyaya açılması için bilgi teknolojileri açığı nedir?
• Türkiye'de demokrasi kesikliği konuşuluyorsa derneklerin eksiklikleri nelerdir?

Konularının işlenmesinin beklendiği bir platform düzenlenecektir.

Bu platformun sloganı olarak da "İnternetsiz dernek kalmasın" tezi işlenecektir.

Bu platforma İstanbul genelinde 27 bin dernek başkanı ve yönetim kurulu davet edilecektir.

Bu platforma siyasilerin, kamu yöneticilerinin, çeşitli iş çevrelerinin ve medyanın katılımını beklemekteyiz.Arkadaşlarına öner