Avrupa Birliği (AB) Hibe Programları çerçevesinde (Kalkınma Programı ve NUTS II Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı, Aktif İş gücü, Kültürel Mirası Geliştirme, Kırsal Kalkınma, KOBİ'leri geliştirme ve benzeri programlar gibi) hibe almak üzere proje teklifi hazırlayacak kurum ve kuruluşların belli ve standart format ve metodoloji kullanmak suretiyle tekliflerini hazırlamaları istenmektedir.

Hibe programı kılavuzlarında belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayamayan proje teklifleri elenmektedir. Bu eğitim ile katılımcıların Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen proje teklifi hazırlama metodolojisi olan Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Hibe Programları konularında bilgilenmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar bir proje fikrini AB formalarına uygun şekilde proje teklifi olarak sunmayı öğreneceklerdir.

Eğitimin hedef kitlesi AB standartlarına göre proje teklifi yazacak kişilerdir.

Eğitimin süresi 2 gündür (9:00–17:00)

Toplam 16 SaatArkadaşlarına öner