ÖN ÜYELİK

Derneğimize ilgi duyan sektör temsilcilerinin haber ve faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olmak için derneğin CRM ine eklenen arkadaşları kapsar. Resmi ve manevi bir bağ yoktur. Bu üyelik; Site üyeliği, Form üyeliği, Etkinlik üyeliği, Eğitim Üyeliği gibi çalışmalardan derneğe dahil olunan arkadaşlardır. Onur Üyeliğine geçmek isteyen arkadaşların önceden bekletilen üyelik şeklidir. Eğitim durumu ve faaliyet konusuna bakılmaz.
İstenen Belgeler:
• Üye Kayıt Formu

ONUR ÜYELİĞİ

Derneğimizin içerisinde görmek istediği toplum tarafından mihenk taşı olmuş kişilerin Altın Üyenin biri tarafından resmi müracaatla verilen üyeliğe "Onur Üyelik" denir. Onur üyelik Altın üye tarafından tavsiye edilen kişinin yönetim kurulu tarafından onaylanması ardından, Genel Başkan tarafından şahsa tebliğ edilir. Onur üyenin bilgisi, tecrübesi, toplum içinde varlığının önemi etkin sebeplerdir. Onur üyesi yapılan etkinliklerde protokol tarafından en üst düzey seviyede temsil etmesi sağlanır. Onur Üyesine; Derneğimizin beraatı, onur üyesi kimliği, derneğimizin bayrak çerçevesi, dernek yüzüğü, onur sertifikası verilir. Yönetim kurulu tarafından gerek görüldüğünde üyelik töreni yapılır.
İstenen Belgeler:
• Herhangi bir Altın üye tarafından yönetime yazılmış müracat,
• 4 Adet resim
• Üye Kayıt Formu

GÜMÜŞ ÜYELİK

Derneğimizin çatısı altında gözüken ama resmi ve aktif bir sorumluluğu bulunmayan üyelerdir. Altın Üyeliğe geçişte bekleme üyeliğidir. Bu üyeliğinde edindiği kariyerle, hem özel hayatında, hem de STK hayatında CV sine ekleyeceği kariyerle değerlendirilecektir. Derneğimizin faaliyetlerine yer alabilecek, istenildiği taktirde projeler tavsiye edebilecek üyelerdir. Faaliyetlerde aktif yer almak zorunluluğu yoktur. Derneği temsil etmezler. STK faaliyetlerinden yararlanırlar. Bu faaliyetlerde yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda yararlanırken istenirse ücret öderler. Her 6 ayda aktif bulundukları faaliyetlerden teşekkür beratı ve sertifika alarak, CV lerinde bulundurmaları sağlanır. Talep ettiği ve ücretini ödediği taktirde derneğin Gümüş üyelik sertifikası ve Gümüş üyelik kimliğini alabilirler. Dernekten istedikleri raporları, yurtdışı ve yurt içi CV tanıtım mektuplarını, konsolosluk yazılarını ücreti karşılığı temin ederler.
İstenen Belgeler:
• Diploma Sureti
• CV (Örneği Özel kalemden Alınacak)
• Dilekçe
• Taahhütname (Örneği Özel kalemden Alınacak)

ALTIN ÜYELİK

Derneğimizin yönetim ve kararlarında yere alabilecek, genel kurulda delege olarak bulunacak üyeleri kapsar. Bu üyeliğe sahip arkadaşlar mutlak aktif bir görev alırlar ve uygulamanın içinde olurlar. Yönetimin onayına sunmak kaydıyla projeler tasarlayabilen, uygulayabilen ve bu projelere ekipler oluşturabilecek üyelerdir. Gerektiğinde oluşturulacak organlara yönetim kurulunun izniyle Başkanlık dahil yörecilik yapabilecek üyeleri kapsar. Derneği resmi olarak gerektiği yerde temsil eder. Her 6 ayda aktif bulundukları faaliyetlerden teşekkür beratı ve sertifikası alarak, CV lerinde bulundurmaları sağlanır. Bu üyelik koşuluna sahip olabilmek için, onur üyeliğine sahip olmak ve yönetim kuruluna dilekçeyle başvurmak gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan arkadaşlar, altın üyeler arasından kendisini tavsiye edecek kişilerin olması geçiş işlemini hızlandıracaktır. Talep ediği taktirde derneğin altın Üyelik sertifikasını ve altın üyelik kimliğini alabilirler. Dernekten istedikleri raporları, yurtdışı tanıtım mektuplarını, konsolosluk yazılarını temin ederler. Her türlü dayanışma ve yardım konularında CRM içinde yer alırlar. Özel hayatında duyacakları yardımlara ivedilikle yardımcı olunmaya çalışılır. Dernek üyelik yüzüğü verilir.
İstenen Belgeler:
• Diploma Sureti
• İkametgah
• 4 resim
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Sabıka Kaydı
• CV (Örneği Özel kalemden Alınacak)
• Dilekçe
• Taahhütname (Örneği Özel kalemden Alınacak)
• Varsa En az bir altın üyeden tavsiye mektubu