Şehit Cahar Dudayev Cad. 76/2 Ataşehir / İSTANBUL info@tbmpd.org.tr +90 (216) 256 5870

VİZYON, MİSYON & DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

 • Bilgisayar Mühendislerini ve Programcılarını  bir araya getirmek
 • Toplumu bilgisayar okur-yazarlığına ve mesleğe hazırlamak 
 • Bilişim Teknolojisi konusunda araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve yapılan araştırmalara destek vermek 
 • Forum, sempozyum, yarışma ve eğitimler düzenlemek 
 • Dünya konjektöründeki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve geri kalmışlığın önüne geçmek
 • Diğer ulusal  ve uluslararası derneklerle ilişki kurmak, ortak faaliyetler  düzenleyerek hayata geçirmek.
 • Projeler geliştirerek (Yazılım Vadisi), Bilgisayar Mühendisleri ve Programcılara iş kaynağı sağlamak
 • Özel sektörlerle iyi ilişkiler kurarak, partner kültürü ve ortak projeler geliştirmek 
 • Mesleki standartlar geliştirip toplam kaliteyi arttırmak

VİZYONUMUZ

Türkiye’deki Bilgisayar Mühendislerini ve Programcılarını tek bir çatı altında birleştirerek, Türkiye’nin Dünya teknoloji pazarındaki hakketiği yeri almasını sağlamak .

Türkiye’yi teknoloji ülkesi yaparak, bilişimin her alanda (sağlık, eğitim, adalet, güvenlik)  kullanılmasını sağlamak, Türkiye’nin e-dönüşümünü tamamlamada önemli bir rol üstlenmek, dolayısıyla geri kalmışlığın önüne geçerek toptan kalkınmaya destek vermek.


DEĞERLERİMİZ

 • Varolan İnsan (Beyin) Gücü 
 • Amatör Ruh, Profesyonel Çalışma Disiplini
 • Takım Çalışması
 • Kazandıran Birliktelikler: Partnerler, Sponsorlar, Ulusal Vakıf ve Dernekler
 • Bireysel Mükemmellik ve Başarı
 • Sürekli Üretme: Yapılan Araştırmalar ve Eldeki Veri Kütüphanesi
 • Değişim: Sürekli Daha iyi arama
 • Öğrenme ve Öğretme
 • Teknolojiyi anlama, takip etme ve üretme