Şehit Cahar Dudayev Cad. 76/2 Ataşehir / İSTANBUL info@tbmpd.org.tr +90 (216) 256 5870

E-ÖĞRETİM

Eğitimi sistemimizde, modern çağın gereksinimi olan, multimedya gereçleri maalesef yeterli anlamda kullanılmamaktadır. Ayrıca, bireyin algılama hızına göre bir öğretim sistemimiz yoktur. Pazartesi-Cuma Sabahcı-Öğlenci olarak ayrılan bir sistemde, çalışan ve hızlı düşünen öğrencilerimiz sistemde ezilirken, daha yavaş algılayan ve özel eğitime ihitiyaç duyan gençlerimizde aynı mağduriyetle karşı karşıya gelmektedir.

Dolayısıyla, e-öğrenim sayesinde, bireyin kendi öğrenme hızına uygun, saatlerle sınırlandırılmamış bir öğretim sistemiyle, akıllı sınıflar içinde bir kaynak teşkil edilecektir. İlk ve Orta öğretimin birleştirilmesi ile birlikte, bireylerin kendileri için gerekli olabilecek temel eğitimleri almaları(bilgisayar, yabancı dil), ve bütün görsel ve işitsel, bedensel ve oyun aktiviteleri ile öğrenme kanalları açılmalıdır.

Temel eğitimi almış olan gençlerimize, isterlerse elektronik ortamda, isterlerse sınıfsal ortamda karmaşık ve uygulamalı bir eğitim modellemesi sayesinde, hem çalışmaları hem de öğrenmeleri için fırsat sağlanmış olacaktır. 

Dolayısıyla, sınıf geçme değil ders alma ve konuya vakıf olma anlamında tamamlanan eğitim, bireysel yetkinlik anlamında da bir gösterge olacaktır.

Ayrıca, fiziksel özüründen dolayı eğitim sistemine katılamayan bireylerde elektronik ortamda bu dersleri alabilecek ve kendi kişisel gelişimlerini de tamamlamış olacaklardır. Nitekim, üniversitelerimizi çeşitli önlisans, lisans ve yüksek lisans uygulamalarını da elektronik ortama taşımaktadırlar.

Dolayısıyla, binaya, elektriğe ve sudan çok, içeriğe ve öğretim sorumlusu ve sistemine yatırılan kaynak sayesinde eğitim kalitemizin yükseltilmesi, ve her anlamda da fırsat eşitliği sağlanmış olacaktır.

Ayrıca derneğimiz, Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı(FP6) kapsamında projeler yürütmekte ve Yazılım Telif Hakları konusunda gerekli kanuni alt yapı konusunda çalışmalar yapmaktayız.

Bize göre Devletimizin sınırlı kaynakları, boşa ve israfa yol açmadan en çok getiriyi sağlayacak projelere yatırılmalı ve gelen getiri ile de oluşturacak fonla diğer e-projeler desteklenmelidir. Sağlık sistemimizde her yıl 1 Milyar $ lık bir israfın ve kaynak kaybının olduğu göz önüne alınırsa, ilgili projelere kaynağın aslında kendilerinde yattığını görmemek sanırız imkansızdır.