Şehit Cahar Dudayev Cad. 76/2 Ataşehir / İSTANBUL info@tbmpd.org.tr +90 (216) 256 5870

E-FORM

Devletimizin, vatandaş odaklı bir çözüm sunması için kendi içerisindeki süreçleri optimize etmeli, bu süreç analizi yaptıktan sonra gereksizleri ortadan kaldırmalı ve bütün bu süreçleri elektronik ortama taşıyarak ulaşım sürelerini minimuma indirmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, e-form olarak adlandırdığımız proje sayesinde, süreçlerin yürütülmesini sağlayan formların, standart haline getirilmesi, basitleştirilmesi ve elektronik ortama taşınması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında, devletin kurumlarının öncelikle kendi işleyişi kontrol edilebilir, ölçülebilir  esnek hale gelecek, daha sonra kurumlar arası iletişim ve tek bir portal üzerinden özel sektör ve vatandaş bağlantısı gerçekleştirilecektir.

Böylece; 7 gün 24 saat işleyen devlet içinde gereken alt yapı sağlanmış olacaktır. Gece saat 10:00’da, Adalet Bakanlığı Temiz kağıdı için, başvuran vatandaş, ilgili portaldan Adalet Bakanlığı Formlar kısmını işaretleyecek, ve kendisine gelen menüden Temiz Kağıdı İstem Formunu dolduracaktır. Ve e-form üretilen bir numara vatandaşa verilecek, anında bu form Adalet Bakanlığı’na gelecek, ve gerekli takikat online yapıldıktan sonra cevap vatandaşa gönderilecektir.

Dolayısıyla, devlet bir e-ziyet kapısı değil hizmet kapısına dönüşmüş olacaktır.