Şehit Cahar Dudayev Cad. 76/2 Ataşehir / İSTANBUL info@tbmpd.org.tr +90 (216) 256 5870

E-HUKUK

E-Hukuk kavramı, hem yapılacak e-işlemlerin dayanağı anlamında Hukuksal süreçleri, hemde gündelik Hukuksal süreçlerimizin elektronik ortama transfer edilmesiyle sağlanacak faydayı tanımlamaktadır.

Dolayısıyla, öncellikle diğer e-süreçlerin işlevsel olabilmeleri için gerekli olabilecek her türlü, e-imza, e-noter, e-bilgi, Ulusal Güvenlik yaptırımları gibi kanuni alt yapının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca, Şu anda içinde yaşadığımız Hukuksal süreçin iyileştirilmesi anlamında da gereken atılımlar yapılmalıdır. Binlerce dava dosyası beklemekte, sonuçlandırılmayan alacak davaları yüzünden MAFYA organizasyonları prim yapmakta, Adalet sistemi çökmektedir.

Halbuki yapılacak işlem son derece basittir. Adliyelerimize, gerekli olan bilgisayar sistemleri olmayan yerlerde tamamlanmalı, bütün dava dosyaları elektronik ortama aktarılmalı ve online olarak herhangi bir mahkeme dairesinden dava açma talebi yapılmalıdır.

Böylece, herhangi bir Avukat kendisine verilen ve e-kimlikle doğrulan sistem üzerinden ilgili mahkemeden randevu isteminde bulunabilir. Bu istem, sistem tarafından alınabilir. Ve otomatik olarak en uygun saate ilgili dava kayıt edilerek bir numara verilir.

Davalı ve Davacı takibi sistematiğe bağlanır. Kayıplar önlenir. Gerekli olarak Adli sistemde iyileştirmeler yapılarak, halkımızın Adalete olan güveni tekrar yerine gelmiş olur.

Adalet kavramı, bir toplumu birlikte tutan en önemli etkendir. Bu yaşamamız için gerekli olduğu tüm toplumbilimciler tarafından kabul edilmektedir. Bu anlamda, eHukuk kavramı hem diğer elektronik kullanımın hukuksal alt yapısını düzenleyecek, hem de mevcut hukuksal süreçleri iyileştirerek, toplumun devlete ve adalet kavramına olan güvenini sağlayacaktır.