Şehit Cahar Dudayev Cad. 76/2 Ataşehir / İSTANBUL info@tbmpd.org.tr +90 (216) 256 5870

AMACIMIZ

Bilgisayar Mühendisleri ve Programcılarının eğitimlerini birliklerini teknolojiye ayak uydurmak ve teknolojinin gelişimine yardımcı olmalarına ön ayak olmak. Bunun yanında bilgisayar teknolojisini ve sektörle ilgili yenilikleri sürekli takip ederek öncelikle üyelerimize bilgi sağlamak, ilgili kişi ve kuruluşlar için gerek eğitici gerekse uygulayıcı olarak etkin rol oynamak.

Türk halkına bilgisayar teknolojisini, bilgisayarın hayatımızdaki yerini ve gelecekte ne derece etkin bir konumda olacağını benimsetmek. Kendi üyemiz ve halkımız için eğitim seminerleri, kurslar, forum ve sempozyum düzenleyerek teknolojideki yenilikleri yakından takip etmelerine yardımcı olmak konuyla ilgili bilgi sahibi olma imkanı sunmak. Bu eğitimlere kitap ve dergi başta olmak üzere, her türlü yayın yoluyla destek vermek. Bunun yanı sıra bilgisayar biliminin Türkiye’de yayılması için Yüksek Öğretim Kuruluşları ve Milli Eğitim Bakanlığa ile temasa geçerek ortak çalışmalar düzenlemek.

Teknolojinin yayılmasına ve gelişmesine yardımcı olmak amacıyla eğitimler vermek ve bu eğitimleri alan kişilere derneğimizce sertifika vermek.Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları olarak kanuni haklarımızı takip etmek, kullanmak ve haklarımızı gerekli mercilere talep etmek ve bildirmek.Gerektiğinde ve istenildiğinde üyelerimizi adliye veya devlet kurumlarına bilir kişi tayin etmek.

Internet cafelerin daha verimli olabilmeleri için eğitim, seminer ve programlar düzenlemek.istenildiği takdirde yönetim tarafından oluşturulacak kurallara bağlı olarak Internet cafe sahiplerine lisans vermek.Bilgisayar teknolojilerine dönük uygunsuz, kalitesiz, aldatıcı ve dolandırıcı maliyetler gösteren ticari kuruluşları kamu adına takip etmek ve bu konuyla ilgili kamu kurumlarına suç duyurusu yapmak ve taraf olmak.

Internet ve yazılım güvenliğini takip etmek, bu konularla ilgili araştırma ve denetleme yapacak çalışma grupları oluşturmak ve bu konularla ilgilenen diğer kurum ve kuruluşları bilgilendirmek danışmanlık yapacak lisanslı personeller yetiştirmek. Kamuya sürülen teknolojileri kamu adına kontrol etmek ve görüş bildirmek.

Türkiye’de yazılım, donanım, AR-GE çalışmalarında diğer kurumlar, devlet kurum ve kuruluşları ile temasa geçmek, ortak çalışmalar yapmak lojistik destek almak ve katkı sağlamak.

Alınan izinler dahilinde yurt dışındaki resmi ve sivil teknoloji dernekleri ve vakıfları ile bilgi alış verişinde bulunmak. Yabancı yayınları sürekli takip etmek ve gerekirse ana dile çevirerek topluma ulaşmasını sağlamak.

Dernek üyesi meslektaşlar arasında ahlaki değeri gözetmek gerektiğinde Türkiye’de bulunan tüm Bilgisayar Mühendisi ve Programcılarını devletin isteği doğrultusunda organize etmek ve olağanüstü durumlarda görevlendirmek.